Zamawiający - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie 2019-OJS194-472454-pl
Ogłoszenie o konkursie nr 520213326-N-2019
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 3 Regulaminu konkursu
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu - Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 10 - program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 11 - Zestawienie powierzchni pomieszczeń
Załącznik nr 12 - Zakres i forma dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakres nadzoru autorskiego
Załącznik nr 13 - Granica obszaru opracowania konkursowego
Załącznik nr 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pogodno-Reymonta
Załącznik nr 15 - Mapa zasadnicza dxf.dxf
Załącznik nr 16 - Zdjęcia obszaru zadania konkursowego i otoczenia.zip
Załącznik nr 17a - Planowane służebności dojazdu
Załącznik nr 17b - Planowane służebności dojazdu.dwg
Załącznik nr 5 do umowy - Klauzula Informacyjna RODO
Załącznik nr 6 do umowy - Oświadczenie projektanta branżowego
Sprostowanie oczywistych omyłek
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja Regulaminu Konkursu
Załącznik nr 15 - Mapa zasadnicza nowa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE 2019/S 216-531050
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540241626-N-2019
Modyfikacja Regulaminu Konkursu
Odpowiedzi na pytania
Lista uczestników konkursu, którzy zlożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
Modyfikacja Regulaminu Konkursu
Modyfikacja Regulaminu Konkursu z 06.12.2019 r.
Lista uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie
Modyfikacja Regulaminu z dnia 09.12.2019 r.
zał. nr 11 - Zestawienie powierzchni pomieszczeń nowe
Odpowiedzi na pytania merytoryczne
Zmiana Regulaminu Konkursu + jednolity tekst Istotnych postanowień umowy