Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - DZ-262-37/2017
SIWZ - DZ-262-37-2017
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - oświadczenie jednolite
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Zadanie nr 1
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Zadanie nr 2
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Zadanie nr 3
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Zadanie nr 4
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Zadanie nr 5
Załącznik nr IIIB do SIWZ - szczegółowa oferta cenowa
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 05.09.2017
Projekt umowy z dnia 05.09.2017r.
SIWZ - DZ-262-37-2017 z dnia 05.09.2017r.
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Zadanie nr 2 - po modyf. z dnia 05.09.2017
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Zadanie nr 5 - po modyf. 05.09.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 08.09.2017 r.
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 08.09.2017 r.
SIWZ - DZ-262-37-2017 — po modyfikacji z 08.09.2017
CZĘŚĆ III SIWZ_37-2017 - Opis Przedmiotu Zamówienia — po modyfikacji z 08.09.2017
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 11.09
Ogłoszenie o zmianie termin na 14.09.2017
Zestawienie ofert DZ-262-37-2017
Unieważnienie - zadanie nr 1
Wyniki - zadanie nr 2,3,4,5