W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl

NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /PUM/skrytka

Kontakt

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl

NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /PUM/skrytka

Zaproszenie do składania ofert na dostawę prenumeraty online specjalistycznych czasopism zagranicznych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych w roku 2021

Wersja strony w formacie XML

                                 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 
                                                                ul. Rybacka 1
                                                             70-204Szczecin 

                                                                  Zaprasza 
 
do składania ofert na dostawę prenumeraty online specjalistycznych czasopism zagranicznych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych w roku 2021.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2021, w systemie prenumeraty rocznej dla Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie specjalistycznych czasopism zagranicznych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, wymienionych w Załączniku nr 1 (po zmianach)- Wykaz tytułów do prenumeraty online

Miejscem dostawy Tytułów jest Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 20, 70-110  Szczecin.

Przedmiot oraz warunki zamówienia dostawy na prenumeratę szczegółowo określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2.
 
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 4.

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia ofert można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej dgbg@pum.edu.pl lub pod nr tel. 91 44 14 482.

                                               Oferta powinna zawierać: 

1. Pełną nazwę firmy i jej siedzibę, informacje o prowadzonej działalności. 

2 Dokument potwierdzający, że Oferent jest aktualnie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Oferenta, przy czym złożony podpis musi być czytelny (imię i nazwisko) lub opatrzony pieczęcią imienną. 

4. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w języku polskim zgodnie z treścią załączników.  
5. Ofertę wraz z podpisanymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem składającego ofertę z dopiskiem: Prenumerata specjalistycznych czasopism zagranicznych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych w roku 2021.

6. Ofertę należy przesłać na adres: 

                                     Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
                                                             Biblioteka Główna
                                                        Al. Powstańców Wlkp. 20
                                                              70-110 Szczecin

Termin składania ofert upływa z dniem 16 listopada 2020 r. o godz.15.00. Za datę złożenia ofert uznaje się datę ich wpływu do Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

Pomorski Uniwersytet Medyczny zastrzega dobie prawo do swobodnego rozpatrywania ofert oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

O wynikach wyboru Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zawiadomi tylko tego Oferenta, którego oferta została wybrana. 

Z wybranym podmiotem umowę zawiera kierownik jednostki.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1986, z późn. zm.) w związku z art. 4d ustawy.

Wyjaśnienia i modyfikacja Wyjaśnienia i modyfikacja

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane