Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl


NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Statystyki oglądalności BIP od dnia 19.02.2015

Statystyki strony INFORMACJE PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan rzeczowo-finansowy 2015 1100
Plan rzeczowo-finansowy 2016 952
Ognisko TKKF "Pod Wieżą" 797
Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 762
Wydawnictwo Naukowe PUM 658
Administracja PUM 629
Schemat organizacyjny PUM 599
Rejestr aktów prawnych 595
Władze Uczelni 554
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora PUM 524
Samorząd Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 513
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM 502
Plan rzeczowo finansowy 2014 476
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 454
Badania naukowe 450
Biblioteka Główna PUM 450
Plan na 2014 446
Galeria zdjęć 442
Regulamin organizacyjny PUM 436
Plan na 2015 398
Plan na 2013 396
Sprawozdanie finansowe 2015 396
Parlament Studentów 384
Plan rzeczowo-finansowy 2013 369
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 369
Inwestycje w roku 2006 366
Nowa baza dydaktyczna dla Wydziału Pielęgniarskiego PAM przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie 360
Plan na 2014 359
Plan na 2008 356
Sprawozdanie za rok 2000 356
Plan na 2013 355
Sprawozdanie finansowe 2014 354
Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych 350
Informacje ogólne 348
Budowa bazy laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych PAM 347
Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 339
NZOZ Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna PUM 337
Inwestycje w roku 2009 336
Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 317
Sprawozdanie finansowe 2013 315
Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo – badawczymi 314
Plan an 2001 306
Plan na 2016 304
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013 304
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 2015 304
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 297
Plan na 2009 293
Plan działalności PUM na 2011 283
Sprawozdanie finansowe za rok 2007 282
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM 278
Statystyki strony STUDIA W PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów w PUM 656
Rekrutacja na studia w PUM 512
Studium doktoranckie PUM 477
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUM 48008
Zamówienia w oparciu o ustawę Pzp 39035
DZ-262-49/2017 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 8578
DZP-262-58-2016 - Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 5639
DZP-66-PN-2015 - Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2476
DZP-83-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2093
DZP-70-PN-2015 - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą «Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie» 1823
DZP-37-PN-2015 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby banku tkanek i komórek w budynku nr 20 na terenie SPSK-2 w Szczecinie 1569
DZP-56-PN-2015 - Świadczenie usług sprzątania dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1340
DZ-262-25-2017 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1338
DZ-262-35/2017 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 1315
DZ-262-58/2017 - Roboty budowlane polegające na termomodernizacji i modernizacji obejmujące następujące zadania: budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dunikowskiego 6, budynek dydaktyczny przy ul. Ku Słońcu 12-13 oraz budynek nr 7 - Sala wykładowa im. Tadeusza Brzezińskiego, przy ul. Powstańców Wlkp. 72 1220
DZP-262-48-2016 - Dostawa Dostawa wyposażenia szpitalnego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1206
Zapytanie ofertowe 42/KADRA/DFZ/2017 usługa szkoleniowa w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1109
DZP-262-55-2016 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1106
DZP-78-PN-2015 - „Świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą «Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1099
DZP-53-PN-2015 - Dostawa aparatu USG z osprzętem do wykonywania biopsji dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1096
DZP-262-07-2016 - Remont II piętra budynku DS-4 PUM w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 4 w Szczecinie 1084
DZP-38-PN-2015 - Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie 1078
DZ-262-14/2018 - Dostawa, montaż i uruchomienie symulatora karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1073
DZ-262-02/2018 - Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia do sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie 1060
DZP-262-44-2016 - Dostawa fantomów i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1032
DZP-262-46-2016 - Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 986
DZ-262-24/2018 - Przebudowa Zwierzetarni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 896
DZP-262-17-2016 - Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku 889
DZP-49-PN-2015 - Dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 845
DZP-50-PN-2015 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 842
DZP-55-PN-2015 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 838
Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym mającym na celu uzyskanie wiedzy technicznej na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę systemu zabezpieczenia i identyfikacji zbiorów Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o system w technologii radiowej RFID” 831
DZP-40-PN-2015 - Dostawa zestawu do diagnostyki wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 823
DZP-262-64-2016 - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Podgórnej 22/23 819
Zapytanie ofertowe - Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego: "Budowa Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wernyhory 15-17 w szczecinie" 794
DZ-262-10-2017 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 w Szczecinie do obowiązujących przepisów i potrzeb użytkowników 790
DZP-262-65-2016 - Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach PUM 789
2017 - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 778
DZP-77-PN-2015 - Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z monitoringiem temperatury i systemem akwizycji danych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 762
DZP-262-25-2016 - Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 754
DZP-57-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznegow Szczecinie 736
DZP-28-PN-2015 - Roboty budowlane polegające na wykonywaniu bieżącej konserwacji w obiektach należących do PUM w Szczecinie 733
DZ-262-37/2017 - Dostawa wyposażenia multimedialnego sali ćwiczeń do nauczania histologii dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 728
DZP-262-45-2016 - Dostawa unitów, skanera i symulatora na wyposażenie stomatologicznej sali fantomowej dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 728
DZP-262-61-2016 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii stacjonarnej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 725
DZP-262-63-2016 -Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Projekt dostosowania budynku Rektoratu do wymogów ppoż. wraz z przystosowaniem wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych". 715
DZP-262-27-2016 - Remont łazienek w budynku Sali Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 703
DZP-262-53-2016 - Budowa instalacji teletechnicznych w obszarze piwnicy i parteru budynku nr 20 na terenie SPSK-2 PUM w Szczecinie 701
DZP-262-13-2016 - Wykonanie ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków 687
Zapytanie ofertowe - Wykonanie wycinki drzew z terenu nieruchomości przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie 681
DZP-262-02-2016 - Usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek zagranicznych dla pracowników i emerytów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 678
DZP-24-PN-2015 - Wymiana wykładziny podłogowej wraz z podłożem w pokojach na III piętrze w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 668
DZP-262-40-2016 - Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 1 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 657
Statystyki strony BIP PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularz wniosku o udostępnienie informacji 388
Informacje nieudostępnione 339

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij