Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl


NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Statystyki oglądalności BIP od dnia 19.02.2015

Statystyki strony INFORMACJE PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan rzeczowo-finansowy 2016 1383
Plan rzeczowo-finansowy 2015 1275
Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1229
Rejestr aktów prawnych 1057
Ognisko TKKF "Pod Wieżą" 1040
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM 965
Wydawnictwo Naukowe PUM 881
Administracja PUM 853
Schemat organizacyjny PUM 818
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora PUM 797
Władze Uczelni 795
NZOZ Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna PUM 730
Plan rzeczowo finansowy 2014 718
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 671
Sprawozdanie finansowe 2015 668
Sprawozdanie finansowe 2014 639
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM 618
Biblioteka Główna PUM 615
Badania naukowe 609
Regulamin organizacyjny PUM 604
Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany PUM 574
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 567
Plan na 2013 564
Sprawozdanie finansowe 2013 561
Plan na 2015 554
Plan rzeczowo-finansowy 2017 539
Sprawozdanie za rok 2000 515
Parlament Studentów 514
Plan na 2014 513
Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 511
Budowa bazy laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych PAM 510
Inwestycje w roku 2006 509
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 502
Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 500
Informacje ogólne 498
Plan rzeczowo-finansowy 2013 497
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 497
Inwestycje w roku 2009 496
Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych 487
Plan na 2016 483
Nowa baza dydaktyczna dla Wydziału Pielęgniarskiego PAM przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie 470
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 469
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 2015 466
Plan an 2001 460
Plan na 2009 456
Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo – badawczymi 445
Plan działalności PUM na 2011 439
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013 429
Wykonanie za rok 2012 413
Sprawozdanie finansowe za rok 2007 408
Statystyki strony STUDIA W PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów w PUM 918
Rekrutacja na studia w PUM 709
Studium doktoranckie PUM 702
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUM 61775
Zamówienia w oparciu o ustawę Pzp 48969
DZ-262-49/2017 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 22697
DZP-262-58-2016 - Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 6365
DZP-66-PN-2015 - Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2835
DZP-262-30/2018 - Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie 2500
DZP-83-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2491
DZP-70-PN-2015 - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą «Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie» 2167
DZP-56-PN-2015 - Świadczenie usług sprzątania dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1832
DZ-262-25-2017 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1815
DZP-37-PN-2015 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby banku tkanek i komórek w budynku nr 20 na terenie SPSK-2 w Szczecinie 1766
DZ-262-35/2017 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 1717
Zapytanie ofertowe - szkolenie instruktorów i techników symulacji medycznej 1695
DZP-262-48-2016 - Dostawa Dostawa wyposażenia szpitalnego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1681
DZP-262-55-2016 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1590
DZP-262-44-2016 - Dostawa fantomów i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1513
DZP-53-PN-2015 - Dostawa aparatu USG z osprzętem do wykonywania biopsji dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1482
Zapytanie ofertowe 42/KADRA/DFZ/2017 usługa szkoleniowa w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1470
DZ-262-58/2017 - Roboty budowlane polegające na termomodernizacji i modernizacji obejmujące następujące zadania: budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dunikowskiego 6, budynek dydaktyczny przy ul. Ku Słońcu 12-13 oraz budynek nr 7 - Sala wykładowa im. Tadeusza Brzezińskiego, przy ul. Powstańców Wlkp. 72 1460
DZP-262-46-2016 - Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1455
DZ-262-18/2018 Dostawa symulatorów wysokiej wierności dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1428
DZ-262-14/2018 - Dostawa, montaż i uruchomienie symulatora karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1411
DZP-262-07-2016 - Remont II piętra budynku DS-4 PUM w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 4 w Szczecinie 1407
DZ-262-02/2018 - Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia do sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie 1400
DZP-78-PN-2015 - „Świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą «Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1339
Zapytanie ofertowe nr 11-1/II+/2018 1336
DZP-50-PN-2015 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 1327
DZP-38-PN-2015 - Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie 1321
DZP-49-PN-2015 - Dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1248
DZ-262-24/2018 - Przebudowa Zwierzetarni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1242
DZ-262-37/2017 - Dostawa wyposażenia multimedialnego sali ćwiczeń do nauczania histologii dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1241
DZP-262-17-2016 - Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku 1226
DZP-40-PN-2015 - Dostawa zestawu do diagnostyki wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1223
DZP-262-33/2018 - Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie 1213
Zapytanie ofertowe - Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego: "Budowa Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wernyhory 15-17 w szczecinie" 1209
DZP-55-PN-2015 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1204
DZP-262-63-2016 -Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Projekt dostosowania budynku Rektoratu do wymogów ppoż. wraz z przystosowaniem wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych". 1193
DZ-262-47/2017 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia meblowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1182
DZP-77-PN-2015 - Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z monitoringiem temperatury i systemem akwizycji danych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1175
DZP-262-45-2016 - Dostawa unitów, skanera i symulatora na wyposażenie stomatologicznej sali fantomowej dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1166
Zapytanie ofertowe - Wykonanie wycinki drzew z terenu nieruchomości przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie 1118
Zapytanie ofertowe 10/2019/DFZ Usługa szkoleniowa dla instruktorów oraz techników symulacji medycznej POWER.05.03.00-00-0007/15 1115
DZP-57-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznegow Szczecinie 1114
DZP-262-65-2016 - Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach PUM 1064
DZP-262-25-2016 - Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 1056
DZP-262-44/2018 - Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków 1048
DZ-262-20-2017 - Dostawa mikroskopów dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1046
DZP-262-53-2016 - Budowa instalacji teletechnicznych w obszarze piwnicy i parteru budynku nr 20 na terenie SPSK-2 PUM w Szczecinie 1037
Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym mającym na celu uzyskanie wiedzy technicznej na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę systemu zabezpieczenia i identyfikacji zbiorów Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o system w technologii radiowej RFID” 1028
DZ-262-10-2017 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 w Szczecinie do obowiązujących przepisów i potrzeb użytkowników 1026
Statystyki strony BIP PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularz wniosku o udostępnienie informacji 570
Informacje nieudostępnione 517

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij