W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: kancelaria@pum.edu.pl

NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /PUM/skrytka

Kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego.

OGŁOSZENIE

Kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego.

 1. Przetarg ofertowy dotyczy samochodu osobowego:
      a) Ford Transit Connect  ZS 3551 P  rok produkcji 2009, numer identyfikacyjny WFOJXXTTPJ9J67745, ilość miejsc 8. Przebieg 185.500 km, kolor nadwozia – niebieski 2-warstrowy z efektem metalicznym, stan techniczny dobry.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2023.. r. o godz.10.00 w budynku przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.
 3. Samochód można oglądać w miejscu postoju w Szczecinie  przy ul. Wernyhory 17  w dniach od 06.02.2023 r. do 07.02.2023r., w godzinach od 07:00 do 15:00 (dni robocze) po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Zbigniewem Żuk ,        tel. kom. 606 396 671.
 4. Cena wywoławcza samochodu:
      a) Ford Transit Connect – 15.000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych)
 5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać ( zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia):
      a) nazwisko i imię lub nazwę firmę oferenta, serię i numer dowodu osobistego lub nr NIP,
      b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,
      c) marka, model oraz numer rejestracyjny przedmiotu przetargu,
      d) cenę oferowaną za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza),
      e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
      f) oświadczenie o akceptacji warunków umownych (wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia),
      g) oświadczenie o zrzeczeniu się kontynuowania polisy ubezpieczeniowej.
 6. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno samochodu”, należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w Szczecinie , ul. Rybacka 1 (Sekretariat pok. 108), , do dnia 14.02.2023.r. do godz. 09.00.. (Pełny adres :Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ,70-204 Szczecin ul.Rybacka 1)
 7. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu spośród złożonych ofert.
 8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia lub odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym jego etapie bez podania przyczyny..W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę,  nastąpi wybór oferenta, który ofertę złożył wcześniej .
 9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający poinformuje Kupującego o terminie zawarcia umowy.
 11. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
 12. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
 14. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu.

Załączniki

Powiadom znajomego