W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Z uwagi na warunki techniczne:

- Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.

- Strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu.

- Materiały audio-wideo mogą nie posiadać transkrypcji.

- Strona może zawierać graficzne linki bez wypełnionego atrybutu Alt.

- Niektóre dokumenty mogą nie być zgodne z wymaganiami WCAG (dokumenty w części zostały dostosowane do wymogów WCAG w stopniu, na który pozwalały na to warunki techniczno-organizacyjne).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agata Maziarz. Kontakt: bon@pum.edu.pl, tel. 918132602. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie odpowiada Agata Maziarz, bon@pum.edu.pl, tel.918132602.

Informacje na temat procedury

1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

2. Twoje żądanie powinno zawierać:
       1) Twoje imię i nazwisko, 
       2) Twoje dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu), 
       3) dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
      4) opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

3. Zrealizujemy Twoje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy Ciebie o tym niezwłocznie i wskażemy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

4. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnej z Twoim zgłoszeniem, możemy zaproponować Ci alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę 
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

5. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, jeśli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

W załącznikach do Deklaracji Dostępności zamieszczono wykaz budynków PUM  wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami. Załączniki dostępne są w zakładce Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych:

Załącznik nr 1:
1) Budynek Rektoratu PUM przy ul. Rybacka 1
2) Budynek przy ul. Podgórna 22-23

Załącznik nr 2:
3) Budynek Biblioteki PUM przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20 Budynek CET PUM przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20
4) Dom studencki nr 3 przy ul. Dunikowskiego 2
5) Dom studencki nr 4 przy ul. Dunikowskiego 4
6) Dom studencki Eskulap nr 5 przy ul. Dunikowskiego 6
7) Hala sportowa PUM przy ul. Dunikowskiego 6a

Załącznik nr 3:
8) Budynek WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48
9) Budynek MCD nr 2 przy ul. Żołnierskiej 54
10) Budynek CSM, ul. Klonowica 50

Załącznik nr 4:
11) Budynek nr II na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
12) Budynek nr III na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
13) Budynek nr IV na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
14) Budynek nr V na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
15) Budynek nr VI na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
16) Budynek nr VII z Aulą im. prof. Tadeusza Brzezińskiego na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
17) Budynek nr XVI na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
18) Budynek nr XVIII na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
19) Budynek nr XIX z Aulą  im. Mikołaja Kopernika na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
20) Budynek nr XX na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
21) Budynek K na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
22) Budynek nr MCD 1 na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
23) Budynek W na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72

Załącznik nr 5:
24) Budynek CNTM na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
25) Budynek Auli im. Węgierki na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
26) Budynki A i B na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
27) Budynek Zakładu Patomorfologii na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
28) Budynek C na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
29) Budynek CDiLND na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1

Załącznik nr 6:
30) Budynek przy ul. Broniewskiego 14
31) Budynek przy ul. Broniewskiego 24
32) Budynek przy ul. Broniewskiego 26

Załącznik nr 7:
33) Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy ul. Ku Słońcu 12-13
34) Budynek przy ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11.

Powiadom znajomego