Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - DZ-262-49/2017
Część II SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 2 - Jednolity dokument
Załącznik nr III A - Szczegółowa oferta cenowa
Modyfikacja treści SIWZ (zmiana terminu na 25.01.2018r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu na 25.01.2018r.)
Wyjaśnienia i Modyfikacje treści SIWZ z dnia 29.12.2017r.
Projekt umowy po zmianach z dnia 29.12.2017r.
Wyjaśnienia i Modyfikacje treści SIWZ z dnia 05.01.2018r.
SIWZ - po zmianach z dnia 05.01.2018r. (tekst jednolity)
Projekt umowy po zmianach z dnia 05.01.2018r. (tekst jednolity)
Załącznik nr 2 - Jednolity dokument (po zmianach z dnia 05.01.2018r.)
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa (po zmianach z dnia 05.01.2018r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 10.01.2018r.
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa (po zmianach z dn. 10.01.2018r.)
Modyfikacja nr 1 z dnia 18.01.2018r.
Modyfikacja nr 2 z dnia 18.01.2018r.
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa (po zmianach z dn. 18.01.2018r.)
Modyfikacja treści SIWZ (zmiana terminu na 30.01.2018r.)
Załącznik nr IIIA do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa (po zmianach z dn. 23.01.2018)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu na 30.01.2018r.)