Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
CZĘŚĆ I SIWZ-DZ-262-25-2017
Załącznik nr 2 - Jednolity dokument
Załącznik nr III A do SIWZ Szczegółowa oferta cenowa
CZĘŚĆ II - projekt umowy
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 03.08.2017
Załącznik nr III A do SIWZ Szczegółowa oferta cenowa -po zmianach z dnia 03.08.2017
Wyjasnienia z dnia 11.08.2017 r.
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 17.08.2017 - zmiana terminu składania ofert
SIWZ-DZ-262-25-2017- po zmianach
Modyfikacja treści SIWZ -zmiany umowy- z dnia 17.08.2017
CZĘŚĆ II - projekt umowy po zmianach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert 04.09.2017 r.
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ - termin składania ofert 08.09.2017
CZĘŚĆ I SIWZ-DZ-262-25-2017- odczynniki dla PUM po zmianach z dnia 01.09.2017
Załącznik nr III A do SIWZ Szczegółowa oferta cenowa -po zmianach z dnia 01.09.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert 08.09.2017 r.
Zestawienie ofert - DZ-262-25-2017
Unieważnienie w zakresie zadań nr 8, 9, 16, 22, 23, 24, 25 z dnia 08.09.2017
Rozstrzygnięcie zadań nr 1, 3, 4, 5, 14, 19, 26 z dnia 13.10.2017 - BIP
Rozstrzygnięcie zadań nr 6, 20, 27 z dnia 30.10.2017
Rozstrzygnięcie zadań nr 2, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18 z dnia 23.11.2017
Rozstrzygnięcie zadań nr 17, 21, 28 z dnia 11.12.2017