Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - DZ-262-07/2018
SIWZ - DZ-262-07-2018
Projekt umowy - dostawa zamrażarek
Załącznik nr 2 - Jednolite oświadczenie
Załącznik nr III A (Zad I) – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowyc
Załącznik nr III A (Zad II) – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
Wyjaśnienia i Modyfikacja treści SIWZ 01.02.2018
Załącznik nr III A (Zad II) – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych -po zmianach