Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie FANTOMY
SIWZ-DZ-262-27-2017 FANTOMY
Załącznik nr 2 -jednolite oświadczenie
Część II - projekt umowy
Załącznik III A Zadanie nr 1
Załącznik III A Zadanie nr 2
Załącznik III B OPZ Zadanie nr 1
Załącznik III B OPZ Zadanie nr 2
Załącznik III C Oświadczenie o warunkach serwisu
Wyjasnienia .SIWZ 03.08.2017
Zestawienie ofert DZ-262-27-2017
Wyniki_24.08.2017