Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
CZĘŚĆ I SIWZ-DZ-262-25-2017
Załącznik nr 2 - Jednolity dokument
Załącznik nr III A do SIWZ Szczegółowa oferta cenowa
CZĘŚĆ II - projekt umowy
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 03.08.2017
Załącznik nr III A do SIWZ Szczegółowa oferta cenowa -po zmianach z dnia 03.08.2017
Wyjasnienia z dnia 11.08.2017 r.
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 17.08.2017 - zmiana terminu składania ofert
SIWZ-DZ-262-25-2017- po zmianach
Modyfikacja treści SIWZ -zmiany umowy- z dnia 17.08.2017
CZĘŚĆ II - projekt umowy po zmianach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert 04.09.2017 r.