Zapytanie ofertowe na wynajem symulatorów do realizacji warsztatów  CHIRURGII MINIMALNIE INWAZYJNEJ I ROBOTYCZNEJ W GINEKOLOGII w ramach projektu „Integration – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ” POWR.03.05.00-00-00Z047/18.”Załączniki:

Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4- wzór umowy
Załącznik nr 2-Formularz oferty
Załącznik nr 5 -Klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe