Przedmiotem zamówienia jest: "Przedłużenie kontraktów serwisowych oprogramowania VMware  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" na kolejnych 12 miesięcy.