Przedmiotem zamówienia jest: "Przedłużenie kontraktów serwisowych oprogramowania VMware  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie".