Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ-DZP-262-42-2018
Załącznik nr 2 Jednolite oświadczenie
Załącznik nr III A do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia
Załącznik nr III B do SIWZ szczegółowa oferta cenowa
Projekt umowy
Zmiana terminu 19.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 21.09.2018 r.
SIWZ - DZ-262-42-2018 - po zm. 21.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II