Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu - lokal mieszkalny nr 813
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 - Wykaz zbywanych nieruchomości