Brak treści artykułu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2018r.
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - projekt umowy
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - szczegółowa oferta cenowa
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków
Modyfikacja treści Zapytania ofertowego - zmiana terminu na 24.01.2018r.
Wyjaśnienia i Modyfikacje treści Zapytania ofertowego (zmiana terminu na 29.01.2018r.)
Zapytanie ofertowe - tekst jednolity z dn. 22.01.2018r.
Projekt umowy po zmianach z dn. 22.01.2018r.
Zestawienie ofert