Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek
Skład Komisji habilitacyjnej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Uchwała Komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej