Uchwała o nadaniu stopniaZałączniki:

Wniosek
Powołanie komisji habilitacyjnej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Uchwała komisji habilitacyjnej
Uchwała o nadaniu stopnia