Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - DZ-262-49/2017
Część II SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 2 - Jednolity dokument
Załącznik nr III A - Szczegółowa oferta cenowa
Modyfikacja treści SIWZ (zmiana terminu na 25.01.2018r.)