Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogł. o zamówieniu - Urządszenia WiFi
SIWZ - DZ-262-36-2017
Załącznik nr 2 -jednolite oświadczenie
CZĘŚĆ II SIWZ_Projekt umowy
CZĘŚĆ III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr III A do SIWZ-Zestawienie parametrów tech.-użytkowych
Załącznik nr III B do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa
Informacja z otwarcia ofert