Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu „Poszukiwania żołnierzy WP zamordowanych i pochowanych na terenie byłego cmentarza Stalagu II D w Stargardzie – II etap.” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zgodnie z umową nr 05745/22/FPK/DDK.Załączniki:

zapytanie ofertowe nr 2-STALAG-2022-CTT
zał. nr 1 - oświadczenie o braku powiązań