Zapytanie ofertowe nr 34/CIEM/2021/DFZ

usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych (wyłonienie dwóch osób pełniących funkcję wykładowcy/instruktora) podczas  dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych dla studentów z zakresu współpracy służb ratowniczych w działaniach ratowniczych  w środowisku taktycznym realizowanych  w ramach projektu
pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie” nr POWR.05.03.00-00-0007/15

 

termin składania ofert: 17.11.2021 r. godz. 09:00Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 34/CIEM/2021/DFZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
załącznik nr 4 - wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert_17.11.2021 r.
Informacja o wyniku postępowania_18.11.2021