Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - DZ-262-24-2018
Wzór UMOWY
Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie
Załącznik nr III A - dokumetacja projektowa
Wyjaśnienia z dnia 13.06.2018r.
Urządzenia wentylacyjne - aktualizacja