UWAGA
W związku z obecną sytuacją epidemiczną i w trosce o Państwa zdrowie 
i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej (w ciągu kilku minut od otwarcia).
.
Osobiste uczestnictwo w publicznym otwarciu ofert oraz bezpośredni kontakt z pracownikami Działu Zamówień Publicznych możliwe są wyłącznie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - obligatoryjne zakrycie nosa i ust i dezynfekcja rąk przy wejściu do Rektoratu.
.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUM:
1. 2. 3.

Zamówienia w oparciu o ustawę Pzp zlokalizowane 
na: platformazakupowa.pl

Zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

 ...