Przedmiotem zamówienia jest wynajem kontenerów na potrzeby realizacji projektu „Poszukiwania żołnierzy WP zamordowanych i pochowanych na terenie byłego cmentarza Stalagu II D w Stargardzie – II etap” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zgodnie z umową nr 05745/22/FPK/DDK.Załączniki:

zapytanie ofertowe 4-STALAG-2022-CTT
Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wyniki postępowania