Zapytanie ofertowe Organizacja konferencji nr 2/RID/DNiWZ dotyczącą organizacji konferencji "Zdrowie Kobiet w XXI wieku" 
w terminie 30.08.2022-1.09.2022 Załączniki:

Zapytanie ofertowe Organizacja konferencji
Załącznik nr 1 Formularz Oferty
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 Klauzula Informacyjna