Zapytanie ofertowe nr 2/RID/DNiWZ dotyczącą organizacji konferencji "Zdrowie Kobiet w XXI wieku" 
w terminie 1-3 września  2022