Przedmiotem zapytania jest usługa przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) z kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla edycji o nr 3. Termin składania ofert 12.04.2022 r.Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA
Protokół z wyboru