Zapytanie ofertowe nr 45/INTEGRATION/2021/DFZ 

Usługa szkoleniowa dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z zakresu ochrony danych osobowych w ramach projektu „Integration - Zintegrowany rozwój  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”  Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z047/18-00Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - Umowa podpowierzenia
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Zapytanie ofertowe