Zapytanie ofertowe nr 45/INTEGRATION/2021/DFZ 

Usługa szkoleniowa dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z zakresu ochrony danych osobowych w ramach projektu „Integration - Zintegrowany rozwój  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”  Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z047/18-00