Nazwa podmiotu publicznego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Z uwagi na warunki techniczne:

- Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.

- Strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu.

- Materiały audio-wideo mogą nie posiadać transkrypcji.

- Strona może zawierać graficzne linki bez wypełnionego atrybutu Alt.

- Niektóre dokumenty mogą nie być zgodne z wymaganiami WCAG (dokumenty w przeważającej większości zostały dostosowane do wymogów WCAG w stopniu, na który pozwalały na to warunki techniczne).Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-08-09

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Agata Maziarz

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Agata Maziarz

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: bon@pum.edu.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 918132602

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

2. Twoje żądanie powinno zawierać:
       1) Twoje imię i nazwisko, 
       2) Twoje dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu), 
       3) dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
      4) opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

3. Zrealizujemy Twoje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy Ciebie o tym niezwłocznie i wskażemy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

4. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnej z Twoim zgłoszeniem, możemy zaproponować Ci alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę 
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

5. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, jeśli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.Dostępność architektoniczna:

W załącznikach do Deklaracji Dostępności zamieszczono wykaz budynków PUM  wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami. Załączniki dostępne są w zakładce Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych:

Załącznik nr 1:

1) Budynek Rektoratu PUM przy ul. Rybacka 1
2) Budynek przy ul. Podgórna 22-23

Załącznik nr 2:

3) Budynek Biblioteki PUM przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20 Budynek CET PUM przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20
4) Dom studencki nr 3 przy ul. Dunikowskiego 2
5) Dom studencki nr 4 przy ul. Dunikowskiego 4
6) Dom studencki Eskulap nr 5 przy ul. Dunikowskiego 6
7) Hala sportowa PUM przy ul. Dunikowskiego 6a

Załącznik nr 3:

8) Budynek WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48
9) Budynek MCD nr 2 przy ul. Żołnierskiej 54
10) Budynek CSM, ul. Klonowica 50

Załącznik nr 4:

11) Budynek nr II na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
12) Budynek nr III na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
13) Budynek nr IV na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
14) Budynek nr V na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
15) Budynek nr VI na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
16) Budynek nr VII z Aulą im. prof. Tadeusza Brzezińskiego na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
17) Budynek nr XVI na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
18) Budynek nr XVIII na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
19) Budynek nr XIX z Aulą  im. Mikołaja Kopernika na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
20) Budynek nr XX na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
21) Budynek K na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
22) Budynek nr MCD 1 na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
23) Budynek W na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72

Załącznik nr 5:

24) Budynek CNTM na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
25) Budynek Auli im. Węgierki na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
26) Budynki A i B na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
27) Budynek Zakładu Patomorfologii na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
28) Budynek C na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
29) Budynek CDiLND na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1

Załącznik nr 6:

30) Budynek przy ul. Broniewskiego 14
31) Budynek przy ul. Broniewskiego 24
32) Budynek przy ul. Broniewskiego 26

Załącznik nr 7:

33) Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy ul. Ku Słońcu 12-13
34) Budynek przy ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: