Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Programu „Ankietowanie” - systemu umożliwiającego ankietowanie studentów oraz absolwentów, za pośrednictwem strony internetowej, celem zebrania informacji na temat jakości prowadzenia zajęć przedmiotów przez prowadzących a także oceny wyposażenia jednostek organizacyjnych uczelni do prowadzenia zajęć.Załączniki:

Zapytanie ofertowe w ramach szacowania wartości zamówienia CRU/564/2/2021/DIT
Załącznik nr 1 - OPZ
Załącznik nr 2 – Formularz oferty