Nauczyciele akademiccyZałączniki:

Profesor - Katedra i Zakład Anatomii