Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie: 
• Interfejsu wymiany danych – protokołu komunikacyjnego API.REST, zapewniającego bieżącą wymianę danych i ich aktualizację w czasie rzeczywistym z systemem ProAkademia.
• Dokumentacji Interfejsu wymiany danych API.REST.
• Usługi przeszkolenia około 2 administratorów z obsługi Interfejsu wymiany danych, w zakresie wdrożenia i obsługi interfejsu.
• Udział w przeprowadzeniu testów wymiany danych pomiędzy systemami.
• Wdrożenie Interfejsu wymiany danych – protokołu komunikacyjnego API.REST.
• Udzielenie usługi wsparcia i opieki serwisowej do Interfejsu  wymiany danych na okres 12 miesięcy. Termin wykonania umowy – 30 dni od podpisania umowy.