Zgodnie z art. 247 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Uchwałę dotyczącą oceny programowej uczelnia udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej:
1/ Uchwała PKA 262/2021 Akredytacja dla kierunku lekarsko-dentystycznego
2/ Uchwała PKA 306/2021 Akredytacja dla kierunku pielęgniarstwo