Zgodnie z art. 247 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "Uchwałę dotyczącą oceny programowej uczelnia udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej".

Uchwała PKA 262/2021 Akredytacja dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Uchwała PKA 306/2021 Akredytacja dla kierunku pielęgniarstwo