Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/430032