ZAMAWIAJĄCY, POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O NAZWIE:

Dostawa serwera z oprogramowaniem

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: DZP-262-59/2020

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/411283