ZAKRES ZAMÓWIENIA/ZAKUPU DATA ZAMÓWIENIA/ ZAKUPU

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA/ ZAKUPU

NAZWA I ADRES PODMIOTU KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, A W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH - IMIĘ I NAZWISKO DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby tworzonego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, IV p. (SPSK-1)” 29.04.2021 99 876,00  zł brutto

Pracownia Projektowa ARKADA Anna Flicińska

ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin

19.05.2021
zakup defibrylatorów AED LIFEline z 7-letnią baterią – 3 sztuki oraz zakup szafek metalowych na AED 
z kluczem i alarmem – 3 sztuki
21.01.2021 14.250,00 PLN

SENDPOL

Piotr Sendecki
Łazienna 5
22-500 Hrubieszów

28.01.2021

seminarium, ćwiczenia

zaj. dydaktyczne EP

25.01.2021 13.200,00 PLN Galińska Bogumiła 29.01.2021

Wykonanie prac w zakresie zmian organizacyjnych oraz sektorowych praw pacjenta w tym reżimu RODO (DNiWZ)

29.01.2021 27.000,00 PLN Krzysztof Kozłowski 10.02.2021

Planowanie i organizacja projektu, nadzór nad  poszczególnymi etapami realizacji badań laboratoryjnych procesu badawczego, analiza wyników przeprowadzonych badań i analiz, przygotowanie publikacji podczas realizacji projektu: „Wpływ wirusa BK na wirom i biomarkery odpowiedzi immunologicznej w moczu biorców nerki przeszczepione (DNiWZ)

10.01.2021 14.400,00 PLN Agata Salabura 10.02.2021

Planowanie, organizacja i zarządzanie projektem, nadzór etapami realizacji badań laboratoryjnych wykonywanie testów (mikrobiologiczne i biochemiczne) na mikroorganizmach, oszacowanie aktywności bakteriofagów „Analiza aktywności bakteriofagów w dwugatunkowym biofilmie Candidia albicans/Staphylococcus aureus pod presją ciprofloksacyny i flukonazolu" realizowanego w ramach umowy z Narodowym Centrum Nauki nr  UMO-2020/37/N/NZ9/02947 (DNiWZ)

25.01.2021 24.000,00 PLN Marta Roszak  10.02.2021

zakup testów SD Biosensor Standard Q Covid-19 Ag

15.01.2021 14.000,00 PLN BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
10.02.2021
zakup odczynników Bufor R9F

 

26.01.2021 22.435,20 PLN

A&A Biotechnology

Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

10.02.2021
wykłady, ćwiczenia, egazmin 08.02.2021 13031 Beata Bosiacka 10.02.2021
Zakup odczyników Anti-SARS-CoV-2 oraz Cytomegalovirus 04.02.2021 52.562,80 PLN

EUROIMMUN 

POLSKA Sp. z   o.o.  

ul. Widna 2A,  

50-543 Wrocław

17.02.2021
Zakup zestawów odczynników Human Magnetic Luminex Assay 05.02.2021 22.292,52 PLN

BioTechne

Sp. Z o.o.
Ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa

17.02.2021
Zakup testów COVID-19 09.02.2021 15.620,00 PLN POLGEN Sp.zo.o.
ul. Puszkina 80 
92-516 Łódź
17.02.2021
Zakup, dostarczenie, uruchomienie profesjonalnych urządzeń sprzątających TASKI 16.02.2021

77.095,77 PLN

HOTEL

SERWIS Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 39
78-100 Kołobrzeg

18.02.2021
dostarczenie odczynników i materiałów na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” 04.02.2021 564,13 PLN

Diag-Med.

Grażyna Konecka;

ul. Modularna 11 A,

bud. H3

02-238 Warszawa

04.02.2021
dostarczenie odczynników i materiałów na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” 04.02.2021 1 210,94 PLN

IDALIA

Ludwikowscy

Sp. jawna

ul. Marii Fołtyn 10

26-615 Radom

04.02.2021
dostarczenie odczynników i materiałów na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” 04.02.2021 984,00 PLN

Th. Geyer Polska

Sp. z o.o.

ul. Czeska 22A

03-902 Warszawa

04.02.2021
dostarczenie odczynników i materiałów na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” 04.02.2021 579,33 PLN

TriMen

Chemicals Sp. z o. o.

Al. Piłsudskiego 141

92-318 Łódź 

04.02.2021
Dostęp do elektronicznych wersji naukowych baz danych EBSCO (Dentistry & Oral Sciences Source; Cinahl Complete) 25. 01. 2021 r. 38.838,86 PLN

EBSCO Sp. z o.o.

ul. Kopernika 17

00-359 Warszawa

22.02.2021
Dostawa materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu "Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce" 21.01.2021 37 100,68 PLN

Eppendorf Poland Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

22.02.2021
Dostawa ochraniaczy na obuwie oraz kombinezonów ochronnych 11.02.2021 16881,75 PLN

BART-MED

Sklep Ortopedyczno-

Medyczny

ul. Reduty Ordona 85/U1

71-180 Szczecin

22.02.2021
Dostawa zębów AG- 3 Z 15.02.2021 16 954,00 PLN

KA-DENTAL Anna Kaleta
 ul. Księcia Witolda 7-9
71-063 Szczecin 

22.02.2021
Dostawa materiałów stomatologicznych 18.02.2021 27 211,29 PLN

KA-DENTAL Anna Kaleta
 ul. Księcia Witolda 7-9
71-063 Szczecin

22.02.2021
Dostawa akcesorii zużywalnych firmy eppendorf 04.02.2021 56 943,84 PLN

Eppendorf

Poland Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

22.02.2021
zakup UPS 15.02.2021 16 441,56 PLN

MORELE.NET Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20A
31-553 Kraków

24.02.2021
Zakup chłodziarko-zamrażarek BOSCH 11.02.2021 11 596,00 PLN

MEDIA MARKT

POLSKA Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

24.02.2021
ćwiczenia 05.02.2021 10800

Buśluk Dorota

26.02.2021
ćwiczenia 05.02.2021 10800

Butruk Agnieszka

26.02.2021
ćwiczenia 05.02.2021 10800

Kołodziejska Karolina

26.02.2021
ćwiczenia 08.02.2021 12000

Królak Aleksandra

26.02.2021

 

ćwiczenia 05.02.2021 10800

Królak Aleksandra

26.02.2021

ćwiczenia

 

08.02.2021 12000

Paczóska Klaudia

26.02.2021

 

ćwiczenia

05.02.2021 10800

Paczóska Klaudia

26.02.2021

 

 

ćwiczenia

24.02.2021 11250

Rudnicka Helena

26.02.2021

zakup odczynników Elisa infekcje Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac Elisa (IgG)

 

19.02.2021 10.000,00 PLN

Euroimmun Polska Sp.zo.o.
ul. Widna 2a
50-543 Wrocław

03.03.2021

Asysta techniczna SDN 1.03.2021 38 400 PLN 

Sebastian Kutyła

3.03.2021

Zakup konsorcyjny usługi dostępu sieciowego do baz danych oraz kolekcji e-książek tworzonych przez ProQuest 03.03.2021 25.987,89 PLN

Interdyscyplinarne

Centrum

Modelowania

Matematycznego i

Komputerowego

(ICM)

Uniwersytetu

Warszawskiego

ul. Krakowskie

Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa

04.03.2021

Dostawa usługi sieciowego dostępu do kolekcji czasopism elektronicznych Oxford University Press 04.02.2021 30.875,37 PLN

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

04.03.2021

Dostawa dostępu online do czasopism kolekcji Medical Library 2021 oraz Expert Opinion 2021 wydawnictwa Taylor & Francis Group 04.02.2021 55.590,21 PLN

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

04.03.2021

 

seminaria, ćwiczenia 01.02.2021 13750

Wilk Małgorzata

05.03.2021

Rozwój istniejącej, testowej aplikacji mobilnej na platformy IOS oraz Android do badań Encefalopatii wątrobowej a także usługa hostingu danych na dedykowanym serwerze 10.03.2021 35 670,00 PLN

Algomedica

Sp. z o.o.

ul. Cyfrowa 6

71-441 Szczecin

10.03.2021

 

Zakup odczynników reagent kit 16.02.2021 10 504, 99 PLN

Life Technologies

Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

01-756 Warszawa

11.03.2021

Zakup odczynników ELISA kit 22.02.2021 24 209, 91 PLN

Biokom

ul. Wspólna 3

05-090 Janki k/Warszawy

11.03.2021

Zakup OneStep RT-PCR Kit 22.02.2021 24 203, 82 PLN

Qiagen

u. Powstańców Śląskich 95

53-332 Wrocław

11.03.2021

Zakup materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych  i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2.” 04.03.2021 5 903,14 PLN

Eppendorf

Poland Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

04.03.2021

Zatrudnienie pielęgniarza w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę - nefroVR” 12.03.2021 10 200,00 PLN

Marcin Domański

18.03.2021

Dostawa odczynników chemicznych do realizacji projektu "Konsolodacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej" 04.03.2021 23 493,49 PLN

ANALITYK

Ewa Kowalczyk

ul. E Romera 10/B9

02-784 Warszawa

18.03.2021

ćwiczenia wnoz 01.03.2021 17160

Edelman-Łubian

22.03.2021

Dostawa odczynników do globalnej analizy genów oraz cząstek w ramach projektu INTERREG VA Nr 14 08.03.2021 13 147,16 PLN

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

22.03.2021

pojemniki do przechowywania 19.03.2021 11775,28

Aqualab Sp. J.

03-194 Warszawa

ul. Zabłocka 10

23.03.2021

art. biurowe 19.03.2021 10565,70

RESPOL POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

23.03.2021

ocena skuteczności biobójczej 24.03.2021 17 527,50 PLN

Ekolabos Sp. z o.o., 

ul. Duńska 9, 

54-427 Wrocław

24.03.2021

ćwiczenia ep L 26.03.2021 24500

Olędzki Szymon

26.03.2021

Zakup przeciwciał Anti-Histone (antibody H) 02.03.2021 10 173, 20 PLN

Symbios

Sp. z.o.o.

ul.Modrzewiowa 37

83-010 Sraszyn

26.03.2021

Zakup krwinek wzorcowyc oraz mikrokart 03.03.2021 11 754, 72 PLN

DiaHem-POL

Sp. o.o.

Al. Słowackiego64

30-004 Kraków

26.03.2021

Zakup specjalistycznych odczynników 06.03.2021 14 983, 95 PLN

Sigma-Aldrich

Sp. z.o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

26.03.2021

Zakup specjalistycznych odczynników  09.03.2021 11 534, 74 PLN

Life Technologies

Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
01-756 Warszawa

26.03.2021

Zakup odczynników Human Protein CF 08.03.2021 60 508, 62 PLN

Bio-Techne

Sp. z o.o.

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

26.03.2021

 

Zakup testów Coronavirus nucleid acid test kit 01.03.2021 123 200, 00 PLN

Polgen Sp. z o.o.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

26.03.2021

Bieżąca obsługa prawna, zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie zleceniodawcy w okresie 12 miesięcy 25.03.2021 118 080,00 PLN

Skotarczak

Dąbrowski

Olech 

Spółka

Partnerska

Radców

Prawnych i

Adwokatów

ul. Narutowicza 12
70-240 Szczecin

30.03.2021

Zastępstwo procesowe zleceniodawcy w okresie 12 miesięcy 25.03.2021 60 516,00 PLN

Skotarczak

Dąbrowski

Olech 

Spółka Partnerska

Radców

Prawnych i

Adwokatów     

ul. Narutowicza 12
70-240 Szczecin

30.03.2021

Dostawa odczynników do globalnej analizy genów oraz czasteczek miRNA 08.03.2021 13 147,16

Life Technologies Polska Sp.z o.o. ul Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

30.03.2021

Zakup specjalistycznych odczynników chemicznych 15.03.2021 86 921, 64 PLN

Life Technologies Polska Sp.z o.o. ul. Bonifraterska 17 , 00-203 Warszawa

30.03.2021

ZAKUP CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI LABORATORYJNEJ NA POTRZEBY PROJEKTU „OPRACOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII LABORATORYJNYCH, INFORMATYCZNYCH  I BIOINFORMATYCZNYCH DEDYKOWANYCH DIAGNOSTYCE I PREWENCJI ZAKAŻEŃ SARS COV-2.” 30.03.2021 5 166,00

A-Biotech M. Zemanek-Zboch Sp. J.

ul. Strzegomska 260A/4,

54-432 Wrocław.

30.03.2021

wykonanie usługi medycznej w grupie badanej dla Minigrantu nr 2 pt. „Innowacyjny, zautomatyzowany pomiar kątów zeza z wykorzystaniem systemów wizyjnych i wirtualnej projekcji stereoskopowej” w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 15.03.2021 2500,00 PLN

Małgorzata Kaska

05.03.2021

1. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę:
a) Zestaw naczyń do młynka kriogenicznego [Large Grinding Vial Set]; ID: 6801 - 2 zestawy,
b) Zestaw 20 poliwęglanowych cylindrów do naczynia 6801; ID: 6801C20 - 2 zestawy,
c) Zestaw naczyń do młynka kriogenicznego [Small Grinding Vial Set]; ID: 6751 - 2 zestawy,
d) Zestaw 20 poliwęglanowych cylindrów do naczynia 6751; ID: 6751C20 - 2 zestawy
26.03.2021 35.195,22 PLN

MS SPEKTRUM Szkolmowski Spółka Jawna

ul. Lubomira 4, 04-002 Warszawa

31.03.2021

1. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę:
1. LooksCAM 2 - zestaw z LLM 74 - 1 sztuka,
2. Battery Pac (do L2S15, XD, LooksCsam) - 1 sztuka
29.03.2021 47.077,20 PLN

NEOTEK Medical Solutions Przemysław Laskowski
ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań

31.03.2021

badanie ankietowe reprezenatywnej grupy 1500 osób (rozkład kwoto-losowy, ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, klasę miejscowości, wykształcenie) 22.02.2021 44 800 IQS sp.zo.o  ul. Mangalia 2a02-758 Warszawa 31.03.2021
Dostawa elektronicznych kart premiowych dla osób badanych w ramach projektu: „Funkcje uwagowe oraz funkcje wykonawcze w kontekście różnych wymiarów uważności u pacjentów z rozpoznaną schizofrenią” PUM-14-20-PB  19.02.2021 r. 10 593,84

Edenred sp. z o.o.

ul. Rozbrat 44 A, 00- 419 Warszawa

2.04.2021
Zatrudnienie informatyka/elektronika w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę - nefroVR” 18.03.2021 r. 11.385,00 PLN

Konrad Wujciów

02.04.2021 r.
1. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę:
a) Kosiarka spalinowa z koszem WEIBANG WB536SKL - 2 szt.,
b) Wykaszarka spalinowa HUSQVARNA 553RS - 2 szt.,
c) Wykaszarka spalinowa HUSQVARNA 525LK - 1 szt.,
d) Nożyce spalinowe HUSQVARNA 122HD60 - 1 szt.,
e) Zamiatarka ręczna STIHL KG 770 - 1 szt.,
31.03.2021 20.675,00 PLN

Zakład Usługowo-Handlowy „FIGIEL”
ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin

27.04.2021 r.
Dostawa akcesoriów jednorazowych dla Zakładu Technologii Postaci Leków 07.04.2021 11 151,91  PLN

CHEMLAND Sklep Szczecin, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin

07.04.2021
Dostawa pojemników dla Z-d Genetyki Sądowej 19.03.2021 11 775,28 PLN

QUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10
03-194 Warszawa

07.04.2021
Dostawa szaf na chemikalia ECO12 z systemem wentylacji molekularnej i kompletem filtrów 07.04.2021 40 524,81 PLN

MERAZET S.A. 60-203 Poznań ul. Krauthofera 36

07.04.2021
seminarcia, ćwiczenia EP 09.04.2021 11250

Zakrzewski Marcin

09.04.2021
sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę:
1. linijka brajlowska z klawiaturą i monitorem: Braille Pen 14 - 3 sztuki,
2. lupa elektroniczna: Smart lux - 3 sztuki,
3. mówiący kalkulator kieszonkowy - 10 sztuk
4. maszyna brajlowska: Tatrapoint Adaptive 2 - 1 sztuka,
5. oprogramowanie do drukarki brajlowskiej: Euler - 1 sztuka,
6. papier  do  maszyny brajlowskiej - 10 kg.
oraz dokonanie szkolenia pracowników Zamawiającego oraz instalacji dostarczonego sprzętu
06.04.2021 33 750,00 PLN

Horyzont Fundacja na rzecz osób z problemami wzroku

ul. M. J. Piłsudskiego 37/U2,

70-423 Szczecin

13.04.2021
dostawa materiałów laboratoryjnych oraz testów ELISA na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus”  14.04.2021 9 667,80 PLN

immuno.life Renata Zaręba-Rajda 

ul. Gustawa Morcinka 80A lok. 12,

31-762 Kraków.

14.04.2021
dostarczenie odczynników na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus”  14.04.2021 1 788,06 PLN

Biokom Sp. z o.o., sp.k., 

ul. Wspólna 3,

05-090 Janki

14.04.2021
dostarczenie odczynników na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus”  14.04.2021 532,99 PLN

Th. Geyer Polska Sp. z o.o.

ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

14.04.2021
dostarczenie odczynników na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus”  14.04.2021 953,25 PLN

IDALIA Ludwikowscy Sp. jawna,

ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

14.04.2021
dostawa filtrów do mikroskopu LEica 16.04.2021 10670,37

CellSerwis, 60-143 Poznań, ul. Podchorążych 4

16.04.2021
Zakup testów antygenowych Severe Acue Resoiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit 30.03.2021 24 000, 00 pln

Polgen Sp. z o.o.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

20.04.2021

Zakup specjalistycznych odczynników Human HS Cytokine A Premixed Mag Luminex Performance Assay    08.04.2021 36 198, 90 pln

BioTechne Sp.z o.o.

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

08.04.2021

Prace konserwatorskie 01.04.2021 10 500,00 PLN

Mieczysław Kowalczyk

21.04.2021

Prace porządkowe 01.04.2021 20 748,00 PLN

Renata Andruszkiewicz

21.04.2021

Prace porządkowe 01.04.2021 20 748,00 PLN

Elżbieta Jaśkiewicz

21.04.2021

Prace administracyjno-biurowe 19.04.2021 30 674,00 PLN

Joanna Piechocka

21.04.2021

Prace porządkowe 19.04.2021 25 310,00 PLN

Mariola Matuszewska

21.04.2021

Prace porządkowe 19.04.2021 25 310,00 PLN

Joanna Sierka

21.04.2021

Prace administracyjne i konserwatorskie 19.04.2021 25 310,00 PLN

Michał Piechocki

21.04.2021

ZAKUP ZESTAWÓW DO IZOLACJI DNA NA POTRZEBY PROJEKTU „OPRACOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII LABORATORYJNYCH, INFORMATYCZNYCH  I BIOINFORMATYCZNYCH DEDYKOWANYCH DIAGNOSTYCE I PREWENCJI ZAKAŻEŃ SARS COV-2.” 23.04.2021 16 119,15 PLN

Life Technologies Polska Sp. z o.o.  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

23.04.2021

Zakup:
1. Telewizor Samsung QE75Q64TAU QLED 75'' 4K Ultra HD Tizen - 2 szt.,
2. Techly Uchwyt ścienny do TV LCD/LED/PDP 40-80'' (308886) - 2 szt.,
3. Kabel Unitek HDMI - HDMI 5m srebrny (Y-C140RGY) - 2 szt.

27.04.2021 10.755,12

Morele.net Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20A,
31-553 Kraków

30.04.2021

Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę - nefroVR” 26.04.2021 11.008,50 PLN

BIOLIM Paulina Lemańczyk

30.04.2021

Przygotowanie i organizacja techniczna konferencji online "Znaczenie międzynarodowej współpracy we wczesnej diagnostyce,leczeniu i edukacji dla dobra dzieci z chorobami rzadkimi" 06.04.2021 17 835,00 PLN

ICTADVISOR Sp.z o.o. ul.Wrocławska 18/20, 01-493 Warszawa

30.04.2021

Dostawa komór laminarnych BIO160 - 2 szt. 21.04.2021 54 016,00 zł

Alpina Polska Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 11B

62-510 Konin

05.05.2021

Wykonanie cytatu łacińskiego z metalowego stopu, na ścianie Rektoratu, pomiędzy obrazami rektorów PUM 15.04.2021 19 065,00 zł

Graffiti Studio Jakub Buca

11.05.2021

Świadczenie hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem podczas 2 kolejnych edycji szkoleń. od 07 maja do 31 października 2021 07.05.2021 19 800,00 zl

Firma UpHOTEL sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra

12.05.2021

 

Zakup specjalistycznych odczynników human ELISA Kit 26.04.2021 14 914, 98 pln

ImmunoGen Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

17.05.2021

Zakup odczynników 2019-Novel Coronavirus 26.04.2021 132 000,00 pln

Polgen Sp. z o.o.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

18.05.2021

dostarczenie odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus”  28.04.2021 7 239,78 PLN

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

28.04.2021

dostarczenie odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus”  28.04.2021 1 410,81 PLN

IDALIA Ludwikowscy Sp. jawna

ul. Marii Fołtyn 10

26-615 Radom

28.04.2021

dostarczenie linii komórkowych na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus”   10.05.2021 3 999,96 PLN

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

10.05.2021

Zatrudnienie informatyka/elektronika w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę - nefroVR” 23.04.2021 11.250,00 PLN

Filip Urban

19.05.2021

Przeprowadzenie szkiolenia 07.04.2021 11.500,00 PLN

Katarzyna Augustyniuk

20.05.2021

Wykonanie oznaczeń parametrów biochemicznych i hormonalnych w surowicy w ramach projektu HAZARD 11.05.2021 64.375,00 PLN

Synevo Sp. z o.o.

ul. Zamieniecka 80 lok.401

04-158 Warszawa

21.05.2021

Zakup 600 szt. koszy do segregacji odpadów komunalnych 21.04.2021 18.840 PLN

IMM CLEANING

ul. Potkanowskiej 50

26-600 Radom

21.05.2021

akcesoria zużywalne 27.05.2021 12779,20 zł brutto

ANASERWIS ul. Topazowa 25 62-081 Przeźmierowo

27.05.2021

akcesoria zużywalne

27.05.2021 10040,55

ABO Sp. z o.o.   ul. Józefa Cgociszewskiego 4

27.05.2021

zakup lup EyeMag Pro - 2 sztuki 19.05.2021 12.744,00 PLN

OPTO-LAB 
ul. Trzebińska 19 lok. 24,
32-500 Chrzanów

28.05.2021

Zakup odczynników Interferon gamma, SARS-CoV-2 IGRA 13.05.2021 30 996, 00 PLN

EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

ul. Widna 2

50-543 Wrocław

 

31.05.2021

Zakup przeciwciał wykorzystywanych w systemie SDS-PAGE przy analizie białek w GDM 19.05.2021 32 062, 77 PLN

Symbios Sp. z o.o.

ul. Modrzewiowa 37

83-010 Straszyn

31.05.2021

Zakup analiz molekularnych ELISA Kit 19.05.2021 15 405, 75 PLN

ImmunoGEN Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37/22

02-672 Warszawa

31.05.2021

Zakup odczynników Human Discovery Luminex Assay 20.05.2021 22 206, 42 PLN

BioTechne Sp. z o.o.

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

31.05.2021

Zakup  Infinitum Methylation EPIC BEADCHIO KIT 24.05.2021 24 658, 43 PLN

Analityk

ul. E. Romera 10/89

02-784 Warszawa

31.05.2021

     

 

 

zakup odczynników na potrzeby relizacji projektu „Identyfikacja biologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zagrożeń zdrowotnych u młodych mężczyzn zagrożonych uzależnieniem od Internetu, gier komputerowych i/lub gier online oraz  e-hazardu”  28.05.2021 8.586,00 / 10.560,79 PLN

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

01.06.2021

Dostęp do kolekcji LWW Academic Collection czasopism Lippincott Williams and Wilkins w ramach polskiego konsorcjum akademickiego 31.05.2021 125 795,71 PLN

Ovid Technologies GmbH, Liepziger Platz 7  Berlin

01.06.2021