ZAKRES ZAMÓWIENIA/ZAKUPU DATA ZAMÓWIENIA/ZAKUPU WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA/ZAKUPU NAZWA I ADRES PODMIOTU KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, A W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH - IMIĘ I NAZWISKO DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI
zakup defibrylatorów AED LIFEline z 7-letnią baterią – 3 sztuki oraz zakup szafek metalowych na AED 
z kluczem i alarmem – 3 sztuki
21.01.2021 14.250,00 PLN

SENDPOL Piotr Sendecki
Łazienna 5
22-500 Hrubieszów

28.01.2021

seminarium, ćwiczenia

zaj. dydaktyczne EP

25.01.2021 13.200,00 PLN Galińska Bogumiła 29.01.2021

Wykonanie prac w zakresie zmian organizacyjnych oraz sektorowych praw pacjenta w tym reżimu RODO (DNiWZ)

29.01.2021 27.000,00 PLN Krzysztof Kozłowski 10.02.2021

Planowanie i organizacja projektu, nadzór nad  poszczególnymi etapami realizacji badań laboratoryjnych procesu badawczego, analiza wyników przeprowadzonych badań i analiz, przygotowanie publikacji podczas realizacji projektu: „Wpływ wirusa BK na wirom i biomarkery odpowiedzi immunologicznej w moczu biorców nerki przeszczepione (DNiWZ)

10.01.2021 14.400,00 PLN Agata Salabura 10.02.2021

Planowanie, organizacja i zarządzanie projektem, nadzór etapami realizacji badań laboratoryjnych wykonywanie testów (mikrobiologiczne i biochemiczne) na mikroorganizmach, oszacowanie aktywności bakteriofagów „Analiza aktywności bakteriofagów w dwugatunkowym biofilmie Candidia albicans/Staphylococcus aureus pod presją ciprofloksacyny i flukonazolu" realizowanego w ramach umowy z Narodowym Centrum Nauki nr  UMO-2020/37/N/NZ9/02947 (DNiWZ)

25.01.2021 24.000,00 PLN Marta Roszak  10.02.2021

zakup testów SD Biosensor Standard Q Covid-19 Ag

15.01.2021 14.000,00 PLN BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
10.02.2021
zakup odczynników Bufor R9F

 

26.01.2021 22.435,20 PLN A&A Biotechnology
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
10.02.2021
wykłady, ćwiczenia, egazmin 08.02.2021 13031 Beata Bosiacka 10.02.2021
Zakup odczyników Anti-SARS-CoV-2 oraz Cytomegalovirus 04.02.2021 52.562,80 PLN EUROIMMUN    POLSKA   Sp.   z   o.o.   z   siedzibą    ul.    Widna    2A,   50-543   Wrocław 17.02.2021
Zakup zestawów odczynników Human Magnetic Luminex Assay 05.02.2021 22.292,52 PLN BioTechne Sp. Z o.o.

Ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa
17.02.2021
Zakup testów COVID-19 09.02.2021 15.620,00 PLN POLGEN Sp.zo.o.

ul. Puszkina 80 
92-516 Łódź
17.02.2021
Zakup, dostarczenie, uruchomienie profesjonalnych urządzeń sprzątających TASKI 16.02.2021

77.095,77 PLN

HOTEL SERWIS Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 39
78-100 Kołobrzeg
18.02.2021
dostarczenie odczynników i materiałów na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” 04.02.2021 564,13 PLN

Diag-Med. Grażyna Konecka;

ul. Modularna 11 A, bud. H3, 02-238 Warszawa

04.02.2021
dostarczenie odczynników i materiałów na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” 04.02.2021 1 210,94 PLN

IDALIA Ludwikowscy Sp. jawna, 

ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

04.02.2021
dostarczenie odczynników i materiałów na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” 04.02.2021 984,00 PLN

Th. Geyer Polska Sp. z o.o. z 

ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

04.02.2021
dostarczenie odczynników i materiałów na potrzeby projektu „PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” 04.02.2021 579,33 PLN

TriMen Chemicals Sp. z o. o.

Al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź 

04.02.2021
Dostęp do elektronicznych wersji naukowych baz danych EBSCO (Dentistry & Oral Sciences Source; Cinahl Complete) 25. 01. 2021 r. 38.838,86 PLN

EBSCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Kopernika 17

00-359 Warszawa

22.02.2021
Dostawa materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu "Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce" 21.01.2021 37 100,68 PLN

Eppendorf Poland Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

22.02.2021
Dostawa ochraniaczy na obuwie oraz kombinezonów ochronnych 11.02.2021 16881,75 PLN

BART-MED Sklep Ortopedyczno-Medyczny
ul. Reduty Ordona 85/U1, 71-180 Szczecin

22.02.2021
Dostawa zębów AG- 3 Z 15.02.2021 16 954,00 PLN

KA-DENTAL Anna Kaleta
 ul. Księcia Witolda 7-9
71-063 Szczecin 

22.02.2021
Dostawa materiałów stomatologicznych 18.02.2021 27 211,29 PLN

KA-DENTAL Anna Kaleta
 ul. Księcia Witolda 7-9
71-063 Szczecin

22.02.2021
Dostawa akcesorii zużywalnych firmy eppendorf 04.02.2021 56 943,84 PLN

Eppendorf Poland Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

22.02.2021
zakup UPS 15.02.2021 16 441,56 PLN

MORELE.NET Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20A
31-553 Kraków

24.02.2021
Zakup chłodziarko-zamrażarek BOSCH 11.02.2021 11 596,00 PLN

MEDIA MARKT POLSKA Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

24.02.2021
ćwiczenia 05.02.2021 10800

Buśluk Dorota

26.02.2021
ćwiczenia 05.02.2021 10800

Butruk Agnieszka

26.02.2021
ćwiczenia 05.02.2021 10800

Kołodziejska Karolina

26.02.2021
ćwiczenia 08.02.2021 12000

Królak Aleksandra

26.02.2021

 

ćwiczenia 05.02.2021 10800

Królak Aleksandra

26.02.2021

ćwiczenia

 

08.02.2021 12000

Paczóska Klaudia

26.02.2021

 

ćwiczenia

05.02.2021 10800

Paczóska Klaudia

26.02.2021

 

 

ćwiczenia

24.02.2021 11250

Rudnicka Helena

26.02.2021

zakup odczynników Elisa infekcje Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac Elisa (IgG)

 

19.02.2021 10.000,00 PLN

Euroimmun Polska Sp.zo.o.
ul. Widna 2a
50-543 Wrocław

03.03.2021

Zakup konsorcyjny usługi dostępu sieciowego do baz danych oraz kolekcji e-książek tworzonych przez ProQuest 03.03.2021 25.987,89 PLN

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  00-927 Warszawa

04.03.2021

Dostawa usługi sieciowego dostępu do kolekcji czasopism elektronicznych Oxford University Press 04.02.2021 30.875,37 PLN

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

04.03.2021

Dostawa dostępu online do czasopism kolekcji Medical Library 2021 oraz Expert Opinion 2021 wydawnictwa Taylor & Francis Group 04.02.2021 55.590,21 PLN

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

04.03.2021

 

seminaria, ćwiczenia 01.02.2021 13750

Wilk Małgorzata

05.03.2021

Rozwój istniejącej, testowej aplikacji mobilnej na platformy IOS oraz Android do badań Encefalopatii wątrobowej a także usługa hostingu danych na dedykowanym serwerze 10.03.2021 35 670,00 PLN

Algomedica Sp. z o.o.

ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

10.03.2021

 

Zakup odczynników reagent kit 16.02.2021 10 504, 99 PLN

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

01-756 Warszawa

11.03.2021

Zakup odczynników ELISA kit 22.02.2021 24 209, 91 PLN

Biokom

ul. Wspólna 3

05-090 Janki k/Warszawy

11.03.2021

Zakup OneStep RT-PCR Kit 22.02.2021 24 203, 82 PLN

Qiagen

u. Powstańców Śląskich 95

53-332 Wrocław

11.03.2021

Zakup materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych  i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2.” 04.03.2021 5 903,14 PLN

Eppendorf Poland Sp. z o.o. z 

Al. Jerozolimskie 212,

02-486 Warszawa

04.03.2021

Zatrudnienie pielęgniarza w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę - nefroVR” 12.03.2021 10 200,00 PLN

Marcin Domański

18.03.2021

Dostawa odczynników chemicznych do realizacji projektu "Konsolodacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej" 04.03.2021 23 493,49 PLN

ANALITYK     Ewa Kowalczyk ul. E Romera 10/B9 02-784 Warszawa

18.03.2021

ćwiczenia wnoz 01.03.2021 17160

Edelman-Łubian

22.03.2021

pojemniki do przechowywania 19.03.2021 11775,28

Aqualab Sp. J. 03-194 Warszawa ul. Zabłocka 10

23.03.2021

art. biurowe 19.03.2021 10565,70

RESPOL POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczawiowa 71; 70-010 Szczecin

23.03.2021

ćwiczenia ep L 26.03.2021 24500

Olędzki Szymon

26.03.2021

Zakup przeciwciał Anti-Histone (antibody H) 02.03.2021 10 173, 20 PLN

Symbios Sp. z.o.o.

ul.Modrzewiowa 37

83-010 Sraszyn

26.03.2021

Zakup krwinek wzorcowyc oraz mikrokart 03.03.2021 11 754, 72 PLN

DiaHem-POL Sp. o.o.

Al. Słowackiego64

30-004 Kraków

26.03.2021

Zakup specjalistycznych odczynników 06.03.2021 14 983, 95 PLN

Sigma-Aldrich Sp. z.o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

26.03.2021

Zakup specjalistycznych odczynników  09.03.2021 11 534, 74 PLN

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

01-756 Warszawa

26.03.2021

Zakup odczynników Human Protein CF 08.03.2021 60 508, 62 PLN

Bio-Techne Sp. z o.o.

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

26.03.2021

 

Zakup testów Coronavirus nucleid acid test kit 01.03.2021 123 200, 00 PLN

Polgen Sp. z o.o.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

26.03.2021

Bieżąca obsługa prawna, zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie zleceniodawcy w okresie 12 miesięcy 25.03.2021 118 080,00 PLN Skotarczak Dąbrowski Olech 
Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Narutowicza 12
70-240 Szczecin

30.03.2021

Zastępstwo procesowe zleceniodawcy w okresie 12 miesięcy 25.03.2021 60 516,00 PLN Skotarczak Dąbrowski Olech Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów     
ul. Narutowicza 12
70-240 Szczecin

30.03.2021