ZAKRES ZAMÓWIENIA/ZAKUPU DATA ZAMÓWIENIA/ZAKUPU WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA/ZAKUPU PODMIOT KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI
zakup defibrylatorów AED LIFEline z 7-letnią baterią – 3 sztuki oraz zakup szafek metalowych na AED 
z kluczem i alarmem – 3 sztuki
21.01.2021 14.250,00 PLN SENDPOL Piotr Sendecki 28.01.2021

seminarium, ćwiczenia

zaj. dydaktyczne EP

25.01.2021 13200 PLN Galińska Bogumiła 29.01.2021