ZAKRES ZAMÓWIENIA/ZAKUPU DATA ZAMÓWIENIA/ZAKUPU WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA/ZAKUPU PODMIOT KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI