ZAMAWIAJĄCY, POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O NAZWIE:

Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu Badania losów absolwentów

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: DZP-262-4/2020

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/356034