ZAMAWIAJĄCY, POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O NAZWIE:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby onkologii i hematologii dziecięcej

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: DZP-262-12/2020

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/355197Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu