Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa nowego modułu zasilania do APC Symmetra LX 16000 RM UPS Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Załączniki:

Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 - Protokol odbioru