Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa nowego modułu zasilania do APC Symmetra LX 16000 RM UPS Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr DIT-0400-11633/20
Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 - Protokol odbioru