Dostawa materiałów i odczynników na potrzeby realizacji Minigrantu nr 11  pn. "Innowacyjny  zestaw do pobierania krwi pępowinowej u wcześniaków"Załączniki:

Zapytanie ofertowe 11-1-II+2018
załącznik nr 1 Wykaz produktów 11-1-II+-2018
załącznik nr 2 Formularz oferty 11-1-II-2018
załacznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
załacznik nr 4 umowa 11-1-II-2018.pdf