Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
w Szczecinie 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl


NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Statystyki oglądalności BIP od dnia 19.02.2015

Statystyki strony INFORMACJE PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie 848
Plan rzeczowo-finansowy 2015 837
Ognisko TKKF "Pod Wieżą" 480
Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 473
Wydawnictwo Naukowe PUM 350
Administracja PUM 347
Samorząd Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 306
Schemat organizacyjny PUM 299
Władze Uczelni 279
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora PUM 269
Biblioteka Główna PUM 256
Plan rzeczowo finansowy 2014 252
starszy referent 246
asystent 237
starszy referent 233
starszy referent 231
Badania naukowe 221
Galeria zdjęć 221
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 221
Plan na 2014 219
Plan na 2015 207
adiunkt 196
Regulamin organizacyjny PUM 193
Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 183
NZOZ Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna PUM 182
starszy referent 182
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 180
Parlament Studentów 176
Plan rzeczowo-finansowy 2016 175
Nowa baza dydaktyczna dla Wydziału Pielęgniarskiego PAM przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie 171
Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych 171
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM 169
Profesor nadzwyczajny 168
Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo – badawczymi 164
Plan działalności PUM na 2012 164
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013 164
adiunkt 162
Budowa bazy laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych PAM 160
Plan na 2008 160
Informacje ogólne 157
Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 155
starszy wykładowca 154
Plan na 2013 153
Plan na 2014 153
Sprawozdanie za rok 2000 151
Inwestycje w roku 2009 150
Plan na 2013 150
Plan an 2001 149
Inwestycje w roku 2006 148
Innowacyjne metody wykorzystywania komórek macierzystych w medycynie 144
Statystyki strony STUDIA W PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów w PUM 353
Rekrutacja na studia w PUM 286
Studium doktoranckie PUM 229
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUM 32400
Zamówienia w oparciu o ustawę Pzp 27384
DZP-262-58-2016 - Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 4642
DZP-66-PN-2015 - Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2092
DZP-83-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1729
DZP-70-PN-2015 - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą «Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie» 1396
DZP-37-PN-2015 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby banku tkanek i komórek w budynku nr 20 na terenie SPSK-2 w Szczecinie 1339
DZ-262-25-2017 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 904
DZP-262-48-2016 - Dostawa Dostawa wyposażenia szpitalnego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 835
DZP-78-PN-2015 - „Świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą «Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 833
DZP-38-PN-2015 - Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie 817
DZP-53-PN-2015 - Dostawa aparatu USG z osprzętem do wykonywania biopsji dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 813
DZP-56-PN-2015 - Świadczenie usług sprzątania dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 807
DZP-262-07-2016 - Remont II piętra budynku DS-4 PUM w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 4 w Szczecinie 709
DZP-262-46-2016 - Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 705
DZP-262-55-2016 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 705
Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym mającym na celu uzyskanie wiedzy technicznej na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę systemu zabezpieczenia i identyfikacji zbiorów Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o system w technologii radiowej RFID” 656
DZP-262-44-2016 - Dostawa fantomów i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 603
DZP-49-PN-2015 - Dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 595
DZP-40-PN-2015 - Dostawa zestawu do diagnostyki wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 575
DZP-55-PN-2015 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 559
DZP-262-64-2016 - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Podgórnej 22/23 525
DZP-50-PN-2015 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 505
DZP-28-PN-2015 - Roboty budowlane polegające na wykonywaniu bieżącej konserwacji w obiektach należących do PUM w Szczecinie 490
Zapytanie ofertowe - Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego: "Budowa Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wernyhory 15-17 w szczecinie" 472
DZP-262-65-2016 - Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach PUM 467
DZP-262-02-2016 - Usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek zagranicznych dla pracowników i emerytów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 455
DZP-262-17-2016 - Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku 450
DZP-262-61-2016 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii stacjonarnej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 443
Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku Mikrobiologii, znajdującego się na terenie SPSK 2 przy ul. Powstańców Wlkp. 72 oraz budynku Patomorfologii, znajdującego się na terenie SPSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie” . 440
DZP-77-PN-2015 - Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z monitoringiem temperatury i systemem akwizycji danych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 439
DZ-262-10-2017 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 w Szczecinie do obowiązujących przepisów i potrzeb użytkowników 436
DZP-24-PN-2015 - Wymiana wykładziny podłogowej wraz z podłożem w pokojach na III piętrze w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 430
DZP-262-25-2016 - Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 421
DZP-59-PN-2015 - Roboty budowlane w zakresie serwisowania, konserwacji, prac adaptacyjnych, usuwania awarii i drobnych remontów bieżących urządzeń/systemów instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na terenie Szczecina i Polic 420
DZP-57-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznegow Szczecinie 417
DZP-262-45-2016 - Dostawa unitów, skanera i symulatora na wyposażenie stomatologicznej sali fantomowej dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 391
DZP-262-40-2016 - Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 1 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 389
DZP-262-13-2016 - Wykonanie ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków 383
DZP-47-PN-2015 - Kompleksowa usługa ubezpieczenia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 383
DZP-262-27-2016 - Remont łazienek w budynku Sali Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 373
DZ-262-04-2017 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia meblowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 371
DZP-26-PN-2015 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 369
DZP-262-51-2016 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 363
DZP-PN-42-2015 - Świadczenie usług rzecznika patentowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 354
DZ-262-34-2017 - Przystosowanie wejścia i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Domu Studenckim nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 353
DZP-46-PN-2015 - Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń i systemów klimatyzacji polegające na pracach adaptacyjnych, remontach, usuwaniu awarii oraz wykonywaniu napraw w jednostkach PUM na terenie Szczecina i Polic 353
Zapytanie ofertowe - Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku Mikrobioligii na terenie SPSK 2 oraz budynku Patomorfologii na terenie SPSK 1 w Szczecinie 352
DZP-262-52-2016 - Dostawa analizatora składu ciała z modułem do wizualizacji układu mięśniowo-szkieletowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 351
DZP-48-PN-2015 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 351
Statystyki strony BIP PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularz wniosku o udostępnienie informacji 181
Informacje nieudostępnione 140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij