Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
w Szczecinie 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl


NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Statystyki oglądalności BIP od dnia 19.02.2015

Statystyki strony INFORMACJE PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie 1066
Plan rzeczowo-finansowy 2015 853
Ognisko TKKF "Pod Wieżą" 522
Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 517
Wydawnictwo Naukowe PUM 374
Administracja PUM 367
Samorząd Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 337
Schemat organizacyjny PUM 320
Władze Uczelni 306
Plan rzeczowo-finansowy 2016 291
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora PUM 285
Biblioteka Główna PUM 269
Plan rzeczowo finansowy 2014 265
starszy referent 258
asystent 252
starszy referent 247
starszy referent 244
Galeria zdjęć 242
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 236
Plan na 2014 236
Badania naukowe 235
Plan na 2015 219
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM 217
adiunkt 210
Regulamin organizacyjny PUM 204
starszy referent 197
NZOZ Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna PUM 193
Parlament Studentów 191
Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 191
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 189
Nowa baza dydaktyczna dla Wydziału Pielęgniarskiego PAM przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie 184
Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych 184
adiunkt 180
Profesor nadzwyczajny 180
Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo – badawczymi 176
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013 176
Plan działalności PUM na 2012 173
Informacje ogólne 172
Budowa bazy laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych PAM 171
Plan na 2008 171
starszy wykładowca 171
Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 166
Plan na 2014 164
Plan na 2013 163
Sprawozdanie za rok 2000 162
Inwestycje w roku 2009 161
Plan na 2013 161
Plan rzeczowo-finansowy 2013 161
Inwestycje w roku 2006 159
Plan an 2001 159
Statystyki strony STUDIA W PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów w PUM 385
Rekrutacja na studia w PUM 303
Studium doktoranckie PUM 246
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUM 35409
Zamówienia w oparciu o ustawę Pzp 29914
DZP-262-58-2016 - Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 4720
DZP-66-PN-2015 - Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2118
DZP-83-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1744
DZP-70-PN-2015 - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą «Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie» 1414
DZP-37-PN-2015 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby banku tkanek i komórek w budynku nr 20 na terenie SPSK-2 w Szczecinie 1355
DZ-262-25-2017 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 949
DZ-262-35/2017 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 885
DZP-78-PN-2015 - „Świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą «Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 847
DZP-262-48-2016 - Dostawa Dostawa wyposażenia szpitalnego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 846
DZP-56-PN-2015 - Świadczenie usług sprzątania dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 834
DZP-38-PN-2015 - Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie 829
DZP-53-PN-2015 - Dostawa aparatu USG z osprzętem do wykonywania biopsji dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 826
Zapytanie ofertowe 42/KADRA/DFZ/2017 usługa szkoleniowa w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 818
DZP-262-07-2016 - Remont II piętra budynku DS-4 PUM w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 4 w Szczecinie 731
DZP-262-46-2016 - Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 721
DZP-262-55-2016 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 717
Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym mającym na celu uzyskanie wiedzy technicznej na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę systemu zabezpieczenia i identyfikacji zbiorów Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o system w technologii radiowej RFID” 678
DZP-262-44-2016 - Dostawa fantomów i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 617
DZP-49-PN-2015 - Dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 609
DZP-40-PN-2015 - Dostawa zestawu do diagnostyki wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 590
DZP-55-PN-2015 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 573
DZP-262-64-2016 - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Podgórnej 22/23 543
DZP-50-PN-2015 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 529
DZP-28-PN-2015 - Roboty budowlane polegające na wykonywaniu bieżącej konserwacji w obiektach należących do PUM w Szczecinie 502
Zapytanie ofertowe - Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego: "Budowa Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wernyhory 15-17 w szczecinie" 497
DZP-262-65-2016 - Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach PUM 485
DZP-262-02-2016 - Usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek zagranicznych dla pracowników i emerytów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 469
DZP-262-17-2016 - Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku 465
DZP-262-61-2016 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii stacjonarnej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 456
DZP-77-PN-2015 - Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z monitoringiem temperatury i systemem akwizycji danych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 454
DZ-262-10-2017 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 w Szczecinie do obowiązujących przepisów i potrzeb użytkowników 453
Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku Mikrobiologii, znajdującego się na terenie SPSK 2 przy ul. Powstańców Wlkp. 72 oraz budynku Patomorfologii, znajdującego się na terenie SPSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie” . 452
DZP-57-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznegow Szczecinie 440
DZP-24-PN-2015 - Wymiana wykładziny podłogowej wraz z podłożem w pokojach na III piętrze w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 439
DZP-262-25-2016 - Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 432
DZP-59-PN-2015 - Roboty budowlane w zakresie serwisowania, konserwacji, prac adaptacyjnych, usuwania awarii i drobnych remontów bieżących urządzeń/systemów instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na terenie Szczecina i Polic 430
DZ-262-34-2017 - Przystosowanie wejścia i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Domu Studenckim nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 415
DZP-262-45-2016 - Dostawa unitów, skanera i symulatora na wyposażenie stomatologicznej sali fantomowej dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 403
DZP-262-40-2016 - Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 1 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 399
DZP-262-13-2016 - Wykonanie ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków 396
DZP-47-PN-2015 - Kompleksowa usługa ubezpieczenia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 395
DZ-262-04-2017 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia meblowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 392
DZP-26-PN-2015 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 384
DZP-262-27-2016 - Remont łazienek w budynku Sali Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 382
DZP-262-51-2016 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 374
DZ-262-37/2017 - Dostawa wyposażenia multimedialnego sali ćwiczeń do nauczania histologii dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 370
DZP-PN-42-2015 - Świadczenie usług rzecznika patentowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 367
DZP-48-PN-2015 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 364
Statystyki strony BIP PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularz wniosku o udostępnienie informacji 194
Informacje nieudostępnione 154

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij