Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
w Szczecinie 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl


NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Statystyki oglądalności BIP od dnia 19.02.2015

Statystyki strony INFORMACJE PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie 1205
Plan rzeczowo-finansowy 2015 898
Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 571
Ognisko TKKF "Pod Wieżą" 553
Plan rzeczowo-finansowy 2016 508
Wydawnictwo Naukowe PUM 441
Administracja PUM 425
Schemat organizacyjny PUM 385
Samorząd Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 367
Władze Uczelni 363
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora PUM 326
Biblioteka Główna PUM 311
Plan rzeczowo finansowy 2014 311
Galeria zdjęć 294
starszy referent 289
Plan na 2014 284
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 283
Badania naukowe 279
starszy referent 279
asystent 278
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM 273
starszy referent 263
Regulamin organizacyjny PUM 258
Plan na 2015 243
adiunkt 231
Nowa baza dydaktyczna dla Wydziału Pielęgniarskiego PAM przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie 231
Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych 231
adiunkt 227
Parlament Studentów 227
Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 224
NZOZ Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna PUM 223
Plan na 2014 219
starszy referent 218
Budowa bazy laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych PAM 217
Plan na 2008 215
Sprawozdanie za rok 2000 214
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 213
Inwestycje w roku 2006 208
Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 208
Plan na 2013 206
Plan rzeczowo-finansowy 2013 205
Profesor nadzwyczajny 203
Inwestycje w roku 2009 202
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013 199
Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo – badawczymi 196
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 2015 196
Informacje ogólne 194
Plan na 2013 192
starszy wykładowca 190
Plan działalności PUM na 2012 183
Statystyki strony STUDIA W PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów w PUM 415
Rekrutacja na studia w PUM 328
Studium doktoranckie PUM 286
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUM 37651
Zamówienia w oparciu o ustawę Pzp 31809
DZP-262-58-2016 - Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 4933
DZP-66-PN-2015 - Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2231
DZP-83-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1847
DZP-70-PN-2015 - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą «Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie» 1525
DZP-37-PN-2015 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby banku tkanek i komórek w budynku nr 20 na terenie SPSK-2 w Szczecinie 1422
DZ-262-49/2017 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1239
DZ-262-35/2017 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 1024
DZ-262-25-2017 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1018
DZP-56-PN-2015 - Świadczenie usług sprzątania dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 985
DZP-262-48-2016 - Dostawa Dostawa wyposażenia szpitalnego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 951
DZP-78-PN-2015 - „Świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą «Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 929
DZP-53-PN-2015 - Dostawa aparatu USG z osprzętem do wykonywania biopsji dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 905
Zapytanie ofertowe 42/KADRA/DFZ/2017 usługa szkoleniowa w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 898
DZP-38-PN-2015 - Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie 870
DZP-262-55-2016 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 781
DZP-262-07-2016 - Remont II piętra budynku DS-4 PUM w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 4 w Szczecinie 777
DZP-262-44-2016 - Dostawa fantomów i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 742
DZP-262-46-2016 - Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 741
Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym mającym na celu uzyskanie wiedzy technicznej na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę systemu zabezpieczenia i identyfikacji zbiorów Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o system w technologii radiowej RFID” 704
DZP-49-PN-2015 - Dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 681
DZP-40-PN-2015 - Dostawa zestawu do diagnostyki wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 651
DZP-262-64-2016 - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Podgórnej 22/23 611
DZP-55-PN-2015 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 605
DZP-262-17-2016 - Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku 590
DZP-28-PN-2015 - Roboty budowlane polegające na wykonywaniu bieżącej konserwacji w obiektach należących do PUM w Szczecinie 576
DZP-50-PN-2015 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 576
DZ-262-10-2017 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 w Szczecinie do obowiązujących przepisów i potrzeb użytkowników 564
Zapytanie ofertowe - Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego: "Budowa Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wernyhory 15-17 w szczecinie" 543
DZP-262-65-2016 - Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach PUM 540
DZP-57-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznegow Szczecinie 533
DZP-77-PN-2015 - Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z monitoringiem temperatury i systemem akwizycji danych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 529
DZP-262-02-2016 - Usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek zagranicznych dla pracowników i emerytów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 509
DZP-262-61-2016 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii stacjonarnej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 509
DZP-262-40-2016 - Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 1 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 478
DZP-24-PN-2015 - Wymiana wykładziny podłogowej wraz z podłożem w pokojach na III piętrze w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 476
DZP-262-27-2016 - Remont łazienek w budynku Sali Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 476
DZP-262-25-2016 - Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 473
Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku Mikrobiologii, znajdującego się na terenie SPSK 2 przy ul. Powstańców Wlkp. 72 oraz budynku Patomorfologii, znajdującego się na terenie SPSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie” . 469
2017 - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 458
DZP-262-52-2016 - Dostawa analizatora składu ciała z modułem do wizualizacji układu mięśniowo-szkieletowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 458
DZP-59-PN-2015 - Roboty budowlane w zakresie serwisowania, konserwacji, prac adaptacyjnych, usuwania awarii i drobnych remontów bieżących urządzeń/systemów instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na terenie Szczecina i Polic 456
DZP-262-45-2016 - Dostawa unitów, skanera i symulatora na wyposażenie stomatologicznej sali fantomowej dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 452
DZP-48-PN-2015 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 442
DZ-262-04-2017 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia meblowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 440
DZP-262-13-2016 - Wykonanie ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków 437
DZ-262-34-2017 - Przystosowanie wejścia i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Domu Studenckim nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 434
DZP-47-PN-2015 - Kompleksowa usługa ubezpieczenia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 431
DZ-262-37/2017 - Dostawa wyposażenia multimedialnego sali ćwiczeń do nauczania histologii dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 429
Statystyki strony BIP PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularz wniosku o udostępnienie informacji 232
Informacje nieudostępnione 179

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij