Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl


NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Statystyki oglądalności BIP od dnia 19.02.2015

Statystyki strony INFORMACJE PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie 1384
Plan rzeczowo-finansowy 2015 985
Plan rzeczowo-finansowy 2016 746
Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 657
Ognisko TKKF "Pod Wieżą" 656
Wydawnictwo Naukowe PUM 543
Administracja PUM 521
Schemat organizacyjny PUM 479
Władze Uczelni 452
Samorząd Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 441
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora PUM 423
Plan rzeczowo finansowy 2014 392
Biblioteka Główna PUM 382
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM 368
Galeria zdjęć 367
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 364
starszy referent 363
Badania naukowe 362
Rejestr aktów prawnych 358
Plan na 2014 352
asystent 351
starszy referent 351
Regulamin organizacyjny PUM 345
starszy referent 334
Plan na 2015 314
adiunkt 305
adiunkt 302
Parlament Studentów 302
Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych 295
starszy referent 293
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 287
Nowa baza dydaktyczna dla Wydziału Pielęgniarskiego PAM przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie 286
Sprawozdanie za rok 2000 286
Plan na 2014 285
Plan na 2008 284
Plan na 2013 281
NZOZ Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna PUM 279
Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 279
Inwestycje w roku 2006 278
Profesor nadzwyczajny 277
Plan rzeczowo-finansowy 2013 276
Inwestycje w roku 2009 275
Budowa bazy laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych PAM 273
Informacje ogólne 262
starszy wykładowca 261
Plan na 2013 260
Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 257
Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo – badawczymi 251
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013 250
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 2015 246
Statystyki strony STUDIA W PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów w PUM 526
Rekrutacja na studia w PUM 407
Studium doktoranckie PUM 362
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUM 42159
Zamówienia w oparciu o ustawę Pzp 34931
DZP-262-58-2016 - Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 5269
DZ-262-49/2017 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2644
DZP-66-PN-2015 - Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2337
DZP-83-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1955
DZP-70-PN-2015 - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą «Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie» 1653
DZP-37-PN-2015 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby banku tkanek i komórek w budynku nr 20 na terenie SPSK-2 w Szczecinie 1492
DZ-262-35/2017 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 1160
DZ-262-25-2017 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1151
DZP-56-PN-2015 - Świadczenie usług sprzątania dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1117
DZP-262-48-2016 - Dostawa Dostawa wyposażenia szpitalnego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1063
DZ-262-58/2017 - Roboty budowlane polegające na termomodernizacji i modernizacji obejmujące następujące zadania: budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dunikowskiego 6, budynek dydaktyczny przy ul. Ku Słońcu 12-13 oraz budynek nr 7 - Sala wykładowa im. Tadeusza Brzezińskiego, przy ul. Powstańców Wlkp. 72 1020
DZP-78-PN-2015 - „Świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą «Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Dziwnowie dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 997
Zapytanie ofertowe 42/KADRA/DFZ/2017 usługa szkoleniowa w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 991
DZP-53-PN-2015 - Dostawa aparatu USG z osprzętem do wykonywania biopsji dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 978
DZP-38-PN-2015 - Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie 954
DZP-262-55-2016 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 901
DZP-262-07-2016 - Remont II piętra budynku DS-4 PUM w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 4 w Szczecinie 878
DZP-262-44-2016 - Dostawa fantomów i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 846
DZP-262-46-2016 - Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 806
Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym mającym na celu uzyskanie wiedzy technicznej na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę systemu zabezpieczenia i identyfikacji zbiorów Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o system w technologii radiowej RFID” 771
DZP-49-PN-2015 - Dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 755
DZ-262-02/2018 - Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia do sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie 751
DZP-262-17-2016 - Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku 719
DZP-40-PN-2015 - Dostawa zestawu do diagnostyki wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 719
DZP-55-PN-2015 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 696
DZP-262-64-2016 - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Podgórnej 22/23 694
DZ-262-10-2017 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 w Szczecinie do obowiązujących przepisów i potrzeb użytkowników 658
DZP-50-PN-2015 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUM w Szczecinie 658
DZP-28-PN-2015 - Roboty budowlane polegające na wykonywaniu bieżącej konserwacji w obiektach należących do PUM w Szczecinie 649
Zapytanie ofertowe - Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego: "Budowa Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wernyhory 15-17 w szczecinie" 644
DZP-262-65-2016 - Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach PUM 632
DZP-57-PN-2015 - Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznegow Szczecinie 621
2017 - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 613
DZP-77-PN-2015 - Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z monitoringiem temperatury i systemem akwizycji danych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 611
DZP-262-61-2016 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii stacjonarnej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 603
DZP-262-02-2016 - Usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek zagranicznych dla pracowników i emerytów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 587
DZP-262-25-2016 - Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 576
DZP-262-27-2016 - Remont łazienek w budynku Sali Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 573
DZP-262-45-2016 - Dostawa unitów, skanera i symulatora na wyposażenie stomatologicznej sali fantomowej dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 558
Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku Mikrobiologii, znajdującego się na terenie SPSK 2 przy ul. Powstańców Wlkp. 72 oraz budynku Patomorfologii, znajdującego się na terenie SPSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie” . 545
DZP-262-40-2016 - Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 1 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 544
DZ-262-37/2017 - Dostawa wyposażenia multimedialnego sali ćwiczeń do nauczania histologii dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 542
DZP-24-PN-2015 - Wymiana wykładziny podłogowej wraz z podłożem w pokojach na III piętrze w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 540
DZP-262-52-2016 - Dostawa analizatora składu ciała z modułem do wizualizacji układu mięśniowo-szkieletowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 536
DZP-262-13-2016 - Wykonanie ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków 535
DZ-262-04-2017 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia meblowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 531
DZP-59-PN-2015 - Roboty budowlane w zakresie serwisowania, konserwacji, prac adaptacyjnych, usuwania awarii i drobnych remontów bieżących urządzeń/systemów instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na terenie Szczecina i Polic 519
DZP-48-PN-2015 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 513
Statystyki strony BIP PUM
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularz wniosku o udostępnienie informacji 299
Informacje nieudostępnione 252

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij